Tylenol & magont

Tylenol är en över disk smärtstillande som används för att behandla mild till måttlig smärta. Tylenol anses vara skonsam mot magen och väl tolererat när den används på kort sikt. Kan dock magont upplevas om Tylenol används felaktigt

Tylenol

Tylenol (paracetamol) är vanligen används för muskelkramper, huvudvärk, artrit och mindre skador. Tylenol tillhör en klass av läkemedel som kallas icke-opioida smärtstillande medel, men det inte fungerar på samma sätt som övriga analgetika i samma klass. Faktum är att experterna inte helt förstår Tylenol's smärtstillande mekanism.

Fördelar

Tylenol är ofta att föredra framför acetylsalicylsyra och NSAID, som ibuprofen eller naproxen, eftersom det är skonsammare för magen. Även Tylenol anses inte vara ett hållbart antiinflammatorisk, anses det vara säkert och tolereras väl av flertalet användare, särskilt på kort sikt.

Reaktioner

Sällan, en allergisk reaktion på Tylenol kan förekomma. Ansiktssvullnad, nässelfeber, eller svullen tunga och /eller svalg kan innebära en allvarlig allergisk reaktion att kräver omedelbar läkarvård.

Överdosering eller biverkningar

Medan Tylenol anses vara säker och tolereras väl, kan allvarliga biverkningar uppstå, särskilt om ett orimligt belopp förbrukas. Allvarliga biverkningar kan inkludera magont, kräkningar, illamående, gulsot, svaghet och förvirring.

Överväganden

Om du konsumerar alkohol, bör du vara försiktig när du tar Tylenol, som bestående leverskador kan uppstå. Medan du tar Tylenol är det viktigt att vara medveten om andra läkemedel som också kan innehålla paracetamol för att undvika en oavsiktlig överdos. Slutligen, forskare vid Brigham and Women's Hospital försiktighet att långvarig Tylenol användning kan orsaka högt blodtryck.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.