thalassemi co-riskfaktorer

Thalassemia är beteckningen för en grupp av sjukdomar i blodet. Med talassemi, hemoglobin, hittade ett protein i de röda blodkropparna som transporterar syre molekyler till och från lungorna, är inte normalt. Därför de röda blodkropparna är missbildad, i allmänhet resulterar i mindre än normala celler. I svåra fall leder detta till allvarlig anemi. Det finns flera riskfaktorer som kan göra någon mottagliga för thalassemi.

Familj genetik

Thalassemia är en genetisk sjukdom som gått i arv i generationer. Enligt Mayo Clinic, när en eller flera gener som reglerar produktionen av hemoglobin är frånvarande eller inte fungerar som de ska, kan kroppen inte göra så mycket hemoglobin som behövs. På grund av detta, är produktionen av röda blodkroppar minskar. Den thalassemia gen eller gener kommer att kvarstå hos avkomman i varierande svårighetsgrad, såsom avkomma är bärare, snarare än att vara symtomatisk.

Regional Ancestry

Enligt Mayo Clinic är talassemi gemensamma för vissa regioner i världen, och därför människor med en fäderneärvda härstamning från dessa områden är mer sannolikt att vara i riskzonen. De regioner där thalassemi finns omfatta Medelhavsområdet (Italien, Grekland), Mellanöstern, södra Asien, som Indien, och Afrika. I modern historia, med så mycket interkontinentala resor är talassemi dyker upp i andra områden där människor har invandrat från sin ursprungliga hemland, men fortfarande sina förfäder härstammade från högriskområden.

Alpha Thalassemia

Du kan vara i riskzonen för thalassemi om en eller båda av dina föräldrar har genen. Information från Mayo Clinic säger att alfa thalassemi är när gener som reglerar produktionen av alfa globin påverkas. Denna typ finns mest hos folk från Indien, Kina, Filippinerna och Sydostasien. Det finns fyra gener som är inblandade, två som kommer från varje förälder. Om ett barn bara får ett sjuka genen, hon är en bärare och kommer sannolikt att uppvisa några symtom alls. Två ärvt gener som orsakar endast lindrig anemi. Tre ärvt gener orsakar svårare blodbrist, och fyra ärvda gener orsakar stora alfa thalassemi som kan döda fostret före födseln eller göra det nyfödda barnet så sjuk att hon inte kommer att överleva länge.

Betatalassemi

Enligt Mayo Clinic, förekommer betatalassemi i människor från Medelhavsområdet, norra Afrika, Mellanöstern och Indien. Det finns två gener som är inblandade som kan orsaka betatalassemi, en från varje förälder. Det enda sättet att få betatalassemi är att ärva den sjuka genen från båda föräldrarna. National Institutes of Health (MedlinePlus. com) listar symptom av betatalassemi, som inkluderar en blek utseende, tillväxt förseningar, anorexi (aptitlöshet) och utvidgningen av hjärta, lever eller mjälte. När endast en gen ärvs, är avkomman bärare och kan ha en mild form av anemi. Både ärftliga gener orsakar svårare blodbrist som kan kräva regelbundna blodtransfusioner.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.