hur man överklagar bokstäver för datum i kortfristig arbetsoförmåga

Kortfristig arbetsoförmåga ger betalningar till fysiska personer som inte kan arbeta på grund av ett handikapp som förväntas pågå under kortare tid än ett år. Det är typiskt godkänd för en viss tid (exempelvis tre månader). Kortfristiga sjukförsäkring tillhandahålls av arbetsgivaren eller kan köpas genom privata försäkringsbolag, som Aflac eller Aetna. Social Security Administration ger inte kortsiktiga handikappförmåner. Om du fortfarande inte kan arbeta efter den tilldelade tiden är slut, kan du överklaga brev att begära en förlängning av förmåner.
1.
Kontakta kortfristig arbetsoförmåga tjänsteleverantören att erhålla exakta instruktioner för begäran om en förlängning och /eller att överklaga för kortfristig arbetsoförmåga fördelar. I många fall kommer du att lämna in en skrivelse, styrkande handlingar och särskilda former.
2.
Komponera ett överklagande brev. Detta brev bör innehålla ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och bör uttryckligen ange din begäran om ett överklagande eller utökning, som ger särskilda skäl för begäran. Detta brev bör också omfatta det datum som du skriver bokstaven. Stängningen av brevet bör innehålla ditt tryckta namn och underskrift.
3.
Samla alla verifikationer under överklagandet. Denna dokumentation bör innehålla patientjournaler som ger tydliga bevis på att du fortfarande inte kan arbeta.
4.
Skicka in ditt överklagande brev, styrkande handlingar och alla andra nödvändiga former enligt anvisning på den korta sikt funktionshinder leverantören innan inlämningsdatum. Du bör göra en kopia av alla inlämnade material. Om möjligt bör du få någon typ av kontroll av inlämnande, såsom att få kopior datumstämplas om hand levereras, skicka material via certifierade post eller få en överföring bekräftelse om det material som faxas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.